Резултатите от търсенето ви

Политика на поверителност

Обща информация

Как използваме Вашите лични данни Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт. Вашите права по отношение на личните Ви данни В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от idealendom
 • да достъпите Вашите лични данни, които магазина обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на магазина на нашия уебсайт, както и във всеки наш офис в страната. Как можете да се свържете с нас? Можете да се свържете с нас на следния адрес: idealendom@gmail.com Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: idealendom.eu@gmail.com Обработване на Вашите лични данни Контактна форма на уебсайта Какви са личните данни, които събираме
 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Фирма/Организация (ако е приложимо)
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация.
Защо събираме Вашите лични данни
 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания / искания.
На какво правно основание събираме Вашите лични данни
 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да установяваме и упражняваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас и да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни
 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим, за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.
С кого споделяме Вашите лични данни Възможно е да споделим Ваши лични данни с:
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.
 • Външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права

Сравнете списъци